Aktuelle presentasjoner

Eiermøte 25. mai 2018

Eiermøte 2. mars 2018

Eiermøte 04. november 2016

Eiermøte 13. mai 2016 

Eiermøte 29. januar 2016

Presentasjoner av selskapet Agder Energi:

Presentasjoner av kommunenes eierskap i Agder Energi:

Eiermøte 11. mai 2015 

Eiermøte 20. februar 2015 

Eiermøte 26. september 2014

Eierkonferanse 25. september 2014

Eiermøte 16. mai 2014

Eiermøte 21. februar 2014

Eiermøte 14. oktober 2013

Eiermøte 6. mai 2013

Eiermøte 1. februar 2013

Eiermøte 12. oktober 2012

Eiermøte 4. mai 2012

Eierseminar, 19. – 20. januar 2012

Eiermøtet, 25. november

Eiermøtet, 1. april

Eiermøtet, 1. oktober 2010

 

Eiermøtet, 30. april 2010

Eiermøtet, 15. februar 2010

 

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.