Om Agdereierne

Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.

Referater

Her finner du referater fra møter i arbeidsutvalget og eiermøter. Dokumentene er i PDF- eller Word-format.

Arbeidsutvalget

2017

2016 

2015 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

Eiermøter

 

Bedriftsforsamling