Representanter

Kommunene har som eiere avtalefestet representasjon i styret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi, men for å samordne eierskapet og felles interesser har kommunenen etablert et Eiermøte med eget arbeidsutvalg. Nedenfor finner du en oversikt over hvem som representerer Agdereierne i arbeidsutvalget, styret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi.

 

Kommunenes arbeidsutvalg 2016 – 2018 

 • Leder: Bjørn Ropstad (Evje og Hornes kommune)
 • Nestleder: Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune)
 • Medlem: Per Kristian Lunden (Risør kommune)
 • Medlem: Lena Kloster (Kvinesdal kommune)
 • Medlem: Robert C. Nordli (Arendal kommune)
 • 1. vara: Margrethe Handeland (Hægebostad kommune)
 • 2. vara: Harald Furre (Kristiansand kommune)
 • 3. vara: Unni Nilsen Husøy (Audnedal kommune)
  * 1. vara møter fast i AU

Kommunenes medlemmer i bedriftsforsamlingen i Agder Energi 2016 – 2018 

 • Leder: Jan Dukene (Tvedestrand kommune)
 • Inger Løite (Gjerstad kommune)
 • Thor Jørgen Tjørholm (Sirdal kommune)
 • Reidun Bakken (Audnedal kommune)
 • Jan Sigbjørnsen (Flekkefjord kommune)
  Vararepresentanter, i rekke:
 • 1. vara: Reidar Saga (Åmli kommune)
 • 2. vara: Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes kommune)
 • 3. vara: Bjørn Ropstad (Evje kommune)

Kommunenes valgte styremedlemmer i konsernstyret, Agder Energi

 • Styreleder: Lars Erik Torjussen
 • Nestleder: Katja Lehland
 • Styremedlem: Bente Zeline Rist
 • Styremedlem: Leif Atle Beisland
 • 1. Vara: Lars Petter Maltby
 • 2. Vara: Jill Akselsen

IMG_4700

Arbeidsutvalget, f.v.: Bjørn Ropstad (leder), Gro Anita Mykjåland (nestleder), Margrethe Handeland (1. vara), Lena Kloster, Per Kristian Lunden og Robert C. Nordli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Om Agdereierne

  Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.