Representanter

Kommunene har som eiere avtalefestet representasjon i styret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi, men for å samordne eierskapet og felles interesser har kommunenen etablert et Eiermøte med eget arbeidsutvalg. Nedenfor finner du en oversikt over hvem som representerer Agdereierne i arbeidsutvalget, styret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi.

 

Kommunenes arbeidsutvalg (2018 – 2020) 

Leder:             Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune)
Nestleder:      Harald Furre (Kristiansand kommune)
Medlem:         Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune)
Medlem:         Robert Cornels Nordli (Arendal kommune)
Medlem:         Inger Løite (Gjerstad kommune)

1.vara:            Unni Nilsen Husøy (Audnedal kommune)
2.vara:           Leiv Rygg Langerak (Bygland kommune)
3.vara:           Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune)

* 1. vara møter fast i AU

Kommunenes medlemmer i bedriftsforsamlingen i Agder Energi (2018 – 2020) 

Per Kristian Lunden, Risør kommune (som leder)
Kirsten Helene Myren, Vegårshei kommune
Jon Rolf Næss, Bykle kommune
Reidun Bakken, Audnedal kommune
Jan Sigbjørnsen, Flekkefjord kommune

Vararepresentanter i rekke:

Nils Olav Larsen, Vennesla kommune
Janne Fardal Kristoffersen, Lindesnes kommune
Gro Anita Mykjåland, Iveland kommune

Kommunenes styremedlemmer i konsernstyret, Agder Energi (2018 – 2020)

Som styreleder:         Lars Erik Torjussen
Som nestleder:           Tine Sundtoft
Styremedlem:            Jill Akselsen
Styremedlem:            Leif Atle Beisland

  1. Vara: Svein Anders Tunheim
  2. Vara: Mette Harv

 

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.