Eierstruktur

Statkraft Regional Holding AS er største enkeltaksjonær i Agder Energi, med 45,53 prosent av aksjene. Samlet er det likevel Agderkommunene som eier mest, med til sammen 54,47% av aksjene. Alle kommunene på Agder eier aksjer.

Eierandel Eiermøte-representanter
Statkraft Regional Holding AS: 45,53 %
Kristiansand kommune 8,39 % 3
Arendal kommune 6,39 % 3
Lindesnes kommune: 5,59 % 3
Grimstad kommune: 2,96 % 2
Lyngdal kommune: 2,74 % 2
Flekkefjord kommune: 2,52 % 2
Kvinesdal kommune: 2,33 % 2
Lillesand kommune: 2,27 % 2
Sirdal kommune: 2,07 % 2
Vennesla kommune: 2,00 % 2
Froland kommune: 1,77% 1
Evje og Hornnes kommun: 1,53% 1
Hægebostad kommune: 1,36 % 1
Farsund kommune: 1,30 % 1
Birkenes kommune: 1,26 % 1
Åmli kommune: 1,22 % 1
Risør kommune: 1,17 % 1
Valle kommune: 1,13 % 1
Bygland kommune: 1,11 % 1
Iveland kommune: 1,06 % 1
Tvedestrand kommune: 1,06 % 1
Åseral kommune: 1,03 % 1
Vegårshei kommune: 0,81 % 1
Bykle kommune: 0,74 % 1
Gjerstad kommune: 0,69 % 1

Eierforholdet mellom Agder-kommunene og Statkraft reguleres i hovedavtalen, aksjekjøpsavtalen og aksjonæravtalen. Alle ble inngått i september 2001.

 

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.