Neste eiermøte for Agdereierne planlegges 27. november 2020 kl 10 – 14

Merk av dato for neste eiermøte i kalenderen. Nærmere program, sted og formell agenda kommer senere. AU inviterer kommunene til å gi innspill til samlingen.

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.