Alt fra eiermøte 19. februar 2021

Hovedsaken på eiermøte 19.2.2021 var grunnlaget for en eventuell fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi. Utgangspunktet er at styret i Agder Energi har vedtatt en intensjonsavtale om fusjon.

AU arbeider for tiden med saksdokumentene som vil danne grunnlag for behandling av intensjonsavtalen i den enkelte kommune. Endelig frist for behandlingen i kommunene vil bli avklart i løpet av inneværende uke.

Foredrag og presentasjoner fra møte, publisert i henhold til program og agenda:

Presentasjonene som ble benyttet er publisert under «Aktuelle presentasjoner» (se menylinjen øverst på siden)

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.