ALT FRA EIERMØTE 1. DESEMBER 2017

Eiermøte fikk presentert en fersk fusjonsanlayse fra Agder Energi og Skagerak Energi, gode resultatutsikter og utkast til ny eierskapsmelding fra Agdereierne. Read More »

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.