Om Agdereierne

Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.

Neste eiermøte arrangeres 3. november 2017 kl 10.00

Vi kommer nærmere tilbake til sted og agenda.

Alt fra eiermøtet 11. mai 2017

Eiermøtet tok stilling til utbytte etter 2016 og fortsatte arbeidet med ny eierskapsmelding.

Les mer

Neste eiermøte arrangeres 11. mai 2017

Kommunene møtes for å oppdatere seg på status, ta stilling til utbytte etter 2016 og for å fortsette arbeidet med ny eierskapsmelding.

Les mer