Publikasjoner


Veileder for Agder-kommunenes eierskap i Agder Energi

Aktivt Eierskap – enkelt forklart (revidert 2016)

Eierskapsmelding (utgitt 2009)
Formålet med eierskapsmeldingen er å trekke opp hovedprinsipper som kommunene vil at Agder Energi skal drives etter. Meldingen skal bidra til at både styret, administrasjonen og selskapets omgivelser er mest mulig kjent med de kommunale eiernes forventninger og ambisjoner for selskapet de eier.


Aktuelt Eierskap

Nyhetsbrevene som sendes ut i etterkant av eiermøtene (fra og med 2015).


Aktuelt Eierskap

Nyhetsbrevene som sendes ut i etterkant av eiermøtene (til og med 2014).

 

Andre dokumenter