Eierskapsmelding fra de kommunale eierne

De kommunale eierne i tidligere Agder Energi og Glitre Energi hadde på hver sin kant eierskapsmeldinger for sine respektive selskaper. I forbindelse med fusjonen er det avtalt at det skal utarbeides en felles eierskapsmelding, og arbeidet med denne påbegynnes vinteren 2023.

Formålet med en eierskapsmelding vil være er å trekke opp hovedprinsippene som kommunene vil at Å Energi skal drives etter. Meldingen skal bidra til at styret, administrasjonen og selskapets omgivelser er mest mulig kjent med de kommunale eiernes forventninger og ambisjoner for selskapet.