Eierskapsmelding fra Agdereierne

Eierskapsmelding fra Agdereierne (vedtatt 25. mai 2018)
Formålet med eierskapsmeldingen er å trekke opp hovedprinsippene som kommunene vil at Agder Energi skal drives etter. Meldingen skal bidra til at styret, administrasjonen og selskapets omgivelser er mest mulig kjent med de kommunale eiernes forventninger og ambisjoner for selskapet.

Veileder for eierskap i Agder Energi
Aktivt Eierskap – enkelt forklart (revidert 2016)

Andre aktuelle dokumenter

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.