Eierskapsmelding fra Agdereierne

Eierskapsmelding fra Agdereierne (vedtatt 25. mai 2018)
Formålet med eierskapsmeldingen er å trekke opp hovedprinsippene som kommunene vil at Agder Energi skal drives etter. Meldingen skal bidra til at styret, administrasjonen og selskapets omgivelser er mest mulig kjent med de kommunale eiernes forventninger og ambisjoner for selskapet.

Veileder for eierskap i Agder Energi
Veileder til hvordan Agdereierne organiserer og praktiserer sitt majoritetseierskap i Agder Energi (revidert 2019)

Andre aktuelle dokumenter