Kontakt

Sekretariat
Ordkraft AS
ved Rune Røiseland
E-post sekretariatet@agdereierne.no
Telefon: +47 902 696 00

Arbeidsutvalget
Bjørn Ropstad
E-post: bropstad@e-h.kommune.no
Telefon: 959 33 015

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.