Kontakt

Sekretariat
Rune Røiseland
E-post sekretariatet@agdereierne.no
Kommuniko AS
Telefon: +47 902 69 600

Arbeidsutvalget
Per Sverre Kvinlaug (fungerende leder)
E-post: Per.Sverre.Kvinlaug@kvinesdal.kommune.no
Telefon: +47 909 12 827

 

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.