Avtaleverk

Her er en oversikt over avtaleverket som regulerer eierforholdet. Dokumentene er svært store, da disse er scannet. Det vil derfor ta noe tid å laste dem ned.