Om Agdereierne

Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.

Alt fra eiermøtet 17. februar 2017

Eiermøtet fikk presentert Agder Energis årsregnskap for 2016 og selskapets nye konsernstrategi. I tillegg startet arbeidet med rulleringen av kommunenes eierskapsmelding.

Les mer

Eiermøte 17. februar

Fredag 17. februar samles eierkommunene i Agder Energi til Eiermøte på Thon Hotel Sørlandet, for å oppdatere seg på eierskapet og rammebetingelsene for selskapet.

Les mer

Agder Energi-konferansen 2017

10. og 11. mai 2017 er det duket for årets Agder Energi-konferanse, den tredje i rekken med fokus på fremtidens fornybare teknologi. Temaet for konferansen

Les mer