Velkommen til eiermøte fredag 25.mai

Tid: Fredag 25. mai kl 10 – 14
Sted: Hotel Scandic Sørlandsparken, Kristiansand

Program og agenda:

kl. 10.00  Møtestart og kort om arbeidet i AU
kl. 10.10  Status fra Agder Energi og gjennomgang av årsresultat etter 2017
kl. 10.45  Eiermøtets innstilling til utbytte etter 2017, budsjett for eiermøte samt gjennomgang av øvrige saker til generalforsamlingen i AE
kl. 11.00  Ny eierskapsmelding fra Agdereierne
kl. 11.15  Valg:
– Av AU
– Kandidater til styret i Agder Energi
– Kandidater til bedriftsforsamlingen i Agder Energi
kl. 11.45  Lunsj
kl. 12.30  Utbyttepolitikk for kommende tre år
kl. 13.15  Signering av ny viljeserklæring
kl. 14.00  Senest møteslutt

Posted in eiermøte | Legg igjen en kommentar
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.