Neste eiermøte arrangeres 11. mai 2017

Kommunene møtes for å oppdatere seg på status, ta stilling til utbytte etter 2016 og for å fortsette arbeidet med ny eierskapsmelding.

Read More »

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer

Alt fra eiermøtet 17. februar 2017

Eiermøtet fikk presentert Agder Energis årsregnskap for 2016 og selskapets nye konsernstrategi. I tillegg startet arbeidet med rulleringen av kommunenes eierskapsmelding.

Read More »

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer