PwC: – Uheldig tidspunkt for kapitalnedsettelse

Finanskrisen
 setter 
begrensninger 
for
 uttak 
av 
egenkapital 
fra 
Agder 
Energi
 (AE), 
i 
følge 
rapporten 
fra 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC). Dårligere 
betingelser
 i 
rentemarkedet 
gir 
høyere
 kostnader, 
og
 et 
uttak
 kan
 også 
sende
 negative
 signaler til 
et nervøst 
marked. 
Men 
konklusjonene 
i 
rapporten
 er 
ikke 
entydige.

Publisert
Kategorisert som eiermøte