PwC: – Uheldig tidspunkt for kapitalnedsettelse

Finanskrisen
 setter 
begrensninger 
for
 uttak 
av 
egenkapital 
fra 
Agder 
Energi
 (AE), 
i 
følge 
rapporten 
fra 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC). Dårligere 
betingelser
 i 
rentemarkedet 
gir 
høyere
 kostnader, 
og
 et 
uttak
 kan
 også 
sende
 negative
 signaler til 
et nervøst 
marked. 
Men 
konklusjonene 
i 
rapporten
 er 
ikke 
entydige.

Bjørn Einar Strandberg, PwC
Bjørn Einar Strandberg, PwC

Agder‐eierne 
i
 AE 
ba 
PwC 
se
 på 
ulike 
alternativer 
for
 nedskrivning 
av 
egenkapital
 og
 se
 på
 hvilke 
konsekvenser
 dette
 kunne
 få
 for 
selskapet
 og 
dets 
eiere.
 Rapporten
 har
 tatt for
 seg
 ulike 
aspekter, 
og 
konkluderer
 blant
 annet
 med 
at
 et
 uttak
 er
 forsvarlig 
mht.
 aksjeloven
 og
 skattemessige 
konsekvenser.

Det
 går
 også
 fram
 at
 hvilke 
følger 
et
 uttak
 vil
 få 
for 
framtidige
 satsninger
 er
 usikre.
 Større 
investeringer 
blir 
uansett 
realisert 
ved
 gjeldsopptak.

Ved 
å
 ikke 
ta 
ut
 kapital 
nå 
er 
sjansen 
størst 
for 
et 
større
 og 
mer 
stabilt 
utbytte
 over tid.
 Egenkapital 
fungerer 
som
 en
 støtpute, 
og 
denne
 kan
 være 
viktig 
å 
ha 
med 
seg 
i 
tøffe
 tider 
og 
i 
forhold
 til
 regnskapstekniske
 forhold 
som
 vurderes
 innført 
fra 
2010
 (IFRS).


Det
 bør
 også
 vurderes 
å 
løse
 opp
 noe
 av
 kapitalen
 som 
i
 dag 
er 
bundet,
 og
 gjøre
 denne
 om
 til 
fri 
kapital. 
Dette
 vil 
gi 
en
 buffer
 som
 øker 
muligheten 
for 
stabile 
utbytter
 i 
årene
 som
 kommer.
 Fri
 kapital 
kan 
evt
 på
 senere
 tidspunkt
 også 
omgjøres
 til
 et 
ansvarlig
 lån
 dersom
 eierne
 ønsker
 dette.