Author Archives: Admnistrator

Alt fra eiermøte 2. mars 2018

Sonderinger om fusjon avsluttet Etter at Agdereiernes AU gjennom vinteren har vært i sonderingssamtaler med de kommunale eierne i Skagerak Energi har det vist seg at forutsetningene for å realisere potensialene i fusjonsanalysen fra selskapene ikke er til stede. AU anbefalte derfor eiermøte 2. mars å avslutte prosessen. «Nedsnødd 2018» Konsernsjef Tom Nysted startet andre […]

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.