Author Archives: Admnistrator

ALT FRA EIERMØTE 1. DESEMBER 2017

Eiermøte fikk presentert en fersk fusjonsanlayse fra Agder Energi og Skagerak Energi, gode resultatutsikter og utkast til ny eierskapsmelding fra Agdereierne.

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.