Author Archives: Admnistrator

Neste eiermøte arrangeres 16.mai 2019

Arbeidsutvalget legger opp til et «lunsj til lunsj-møte» for Agdereierne i etterkant av valget i 2019, og velger derfor å endre den tidligere planen om et dagsmøte 1. mars. I stede blir neste eiermøte arrangert 16. mai 2019. Tidsrammen for møte vil være kl. 10 – 14. Sted avklares om kort tid.

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.