Neste eiermøte for Agdereierne planlegges 16. november 2020 kl 10 – 15

Merk av dato for neste eiermøte i kalenderen. Møte planlegges arrangert ved Hotell Norge i Kristiansand, og på dagsorden står bl.a. fusjonssonderinger mellom Agder Energi og Glitre Energi samt evaluering av utbyttepolitikk. Endelig program og formell innkalling sendes til kommunene 14 dager før møtet.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.