Alt fra eiermøte for Agdereierne 16. november

Eiermøte 16.11 2020 ble arrangert ved Hotel Norge i Kristiansand og 65 deltakere var til stede via teams. Møte ble også overført direkte via Vimeo.

Hovedpunktene på dagsorden var fusjonssonderingene mellom Agder Energi og Glitre Energi og utbyttepolitikk. Det ble også gitt en oppdatert statuspresentasjon fra Agder Energi etter Q3 2020.

Referat fra eiermøte er distribuert til eierkommunene og alle presentasjoner som ble benyttet i møte kan lastes ned fra denne nettsiden (se menylinjen Aktuelle presentasjoner).

Møte kan i sin helhet sees som opptak her (klikk her)