Aktuelle presentasjoner

Fra Eiermøte 21. mai 2021

Fra Eiermøte 19. februar 2021

Fra Eiermøte 16. november 2020

Fra Eiermøte 18. mai 2020

Fra Eiermøte 28.-29. november 2019

Fra Eiermøte 16. mai 2019

Fra Eiermøte 30. november 2018

Fra Eiermøte 25. mai 2018

Fra Eiermøte 2. mars 2018

Fra Eiermøte 04. november 2016

Fra Eiermøte 13. mai 2016 

Fra Eiermøte 29. januar 2016

Presentasjoner av selskapet Agder Energi:

Presentasjoner av kommunenes eierskap i Agder Energi:

Fra Eiermøte 11. mai 2015 

Fra Eiermøte 20. februar 2015 

Fra Eiermøte 26. september 2014

Fra Eierkonferanse 25. september 2014

Fra Eiermøte 16. mai 2014

Fra Eiermøte 21. februar 2014

Fra Eiermøte 14. oktober 2013

Fra Eiermøte 6. mai 2013

Fra Eiermøte 1. februar 2013

Fra Eiermøte 12. oktober 2012

Fra Eiermøte 4. mai 2012

Fra Eierseminar, 19. – 20. januar 2012

Fra Eiermøtet, 25. november

Fra Eiermøtet, 1. april

Fra Eiermøtet, 1. oktober 2010

 

Fra Eiermøtet, 30. april 2010

Fra Eiermøtet, 15. februar 2010

 

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.