Alt fra eierkonferansen 25. september

25. september var formannskapene fra 30 eierkommuner på Agder samlet til felles eierkonferanse i Kristiansand. Konferansen skulle gi et felles grunnlag for de viktige eierskapsvurderingene kommunene skal gjøre i løpet av høsten og vinteren.

Hele konferansen ble filmet, alle filmene fra både eierkonferansen og eiermøtet dagen etter finner du her.
Alle presentasjonene fra konferansen finner du her

Se nyhetsbrev fra eierkonferansen og eiermøtet.

Konferansen var delt opp i to deler, første del av dagen presenterte Agder Energis konsernledelse sine forretningsområder og strategier. Del to var forberedte presentasjoner fra eksterne foredragsholdere.

Klikk her for å se presentasjonene fra Agder Energi.

 

Skal eie, skal ikke…? Ved Roy Mersland, professor Universitetet i Agder

Skal eie, skal ikke…, ved Roy Mersland, UiA (pdf)

 

Evig eies kun vannkraften – eller? Ved Torfinn Oppheim, leder av LVK 

Evig eies kun vannkraften, eller?, ved Torfinn Oppheim, LVK (pdf)

 

Agder Energi som aktør i norsk kraftbransje – ved Lars Ove Skorpen, Pareto 

Agder Energi som faktor i norsk kraftbransje, ved Lars Ove Skorpen, Pareto (pdf)

 

Er et felles kommunalt eid holdingselskap framtidens eiermodell? Ved Bjørn Einar Strandberg, PwC

Framtidens eiermodell – et felles holdingselskap?, ved Bjørn Einar Strandberg, PwC (pdf)

 

Sørlandet med eller uten Agder Energi – ved Lars Petter Maltby, adm. dir. Saint-Gobain CM og leder EYDE-nettverket

Sørlandet med eller uten Agder Energi, ved Lars Petter Maltby, Saint-Gobain (pdf)

 

Panelsamtale med Mersland, Strandberg, Maltby, Nysted og Skorpen

 

 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.