Alt fra eiermøte 26. september

26. september ble det avholdt eiermøte for Agdereierne. Her kan du se presentasjonene fra møtet. 

Se nyhetsbrev fra eiermøtet. Presentasjonene fra eiermøtet finner du her.

 

Har vi tro på Agder Energi i framtiden? – ved Lars Erik Torjussen, styreleder Agder Energi

Har vi tro på Agder Energi i framtiden – styreleder Lars Erik Torjussen (pdf)

 

Er Agder Energi en langsiktig god investering for kommunene på Agder? – ved Rune Bjerke, konsernsjef DNB

Er Agder Energi en langsiktig god investering for kommunene på Agder? Rune Bjerke, konsernsjef DNB (pdf)

 

Framtidens utbyttepolitikk og andre viktige verktøy for eierstyring i Agder Energi – ved Roy Mersland, professor UiA

Framtidens utbyttepolitikk og verktøy for eierstyring i Agder Energi. Roy Mersland, UiA (pdf)

 

Er et kommunalt eid holdingselskap framtidens eierskapsmodell? – ved Bjørn Einar Strandberg, partner PwC

Er et kommunalt eid holdingselskap framtidens eiermodell? Bjørn Einar Strandberg PwC (pdf)