Velkommen til eiermøte!

Fredag 2.3.2018 kl. 10:00 – 14:30 samles Agdereierne ved Scandic hotell Bystranda i Kristiansand. Eierkommunene får presentasjoner fra Agder Energi og vil bla drøfte beredskap for leveringssikkerhet på Agder. På agendaen står også kommunenes nye eierskapsmelding og AU vil redegjøre for status i fusjonssonderinger vinteren 2018. Det settes av tid til innspill og diskusjoner på alle saksområder i møte.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.