ALT FRA EIERMØTE 1. DESEMBER 2017

Eiermøte fikk presentert en fersk fusjonsanlayse fra Agder Energi og Skagerak Energi, gode resultatutsikter og utkast til ny eierskapsmelding fra Agdereierne.

FUSJON KAN VÆRE SPENNENDE – MEN IKKE FOR ENHVER PRIS

Under eiermøte ble kommunene presentert for en fersk analyse av muligheter ved en eventuell fusjon mellom Agder Energi og Skagerak Energi.

Styreleder Lars Erik Torjussen startet møte med en overordnet gjennomgang av et europeisk kraftmarkedet i rask endring, og minnet om selskapets ferske strategi for vekst og verdiskaping. En fusjon med Skagerak Energi er en av flere muligheter for Agder Energi, som i følge Torjussen er et av landets mest veldrevne kraftselskap.

Agder Energi sin strategi handler om å utvikle og utnytte mulighetene som et vertikalt integrert energikonsern gir, og Torjussen kunne vise til flere gode grunner for at selskapets størrelse er viktig. Spesielt fokuserte han på ressurser til investering og utvikling, kompetanse og muligheter for posisjonering i både inn og utland.

FUSJON ER MULIG, MEN SENTRALE SPØRSMÅL MÅ BESVARES FØR DET KAN VÆRE AKTUELT

Rådgiver Nicolai Homme hadde forberedt en gjennomgang av hvordan en eventuell fusjon mellom AE og SE kan tenkes gjennomført. Bjørn Ropstad, som er leder av AU, presiserte at forutsetninger for alle modeller uansett er at kommunene skal være majoritetseiere i et eventuelt fusjonert selskap. Ropstad minnet forøvrig eiermøte om at initiativet til fusjonssonderinger kom fra Statkraft, og at nettopp Statkraft vil måtte være føyelige dersom det blir konkrete fusjonsforhandlinger. 

Han kunne ellers orientere om at Statkraft nylig har tatt initiativ til et felles møte mellom AU og politisk ledelse i de tre eierkommunene i Grenland, og at videre sonderinger først vil være aktuelt om det er politisk vilje til dette også i Telemark. 

Arbeidsutvalget har gjennom høsten konkretisert ulike sentrale spørsmål som vil måtte avklares dersom en fusjon mellom AE og SE skal kunne realiseres. Hvordan 33 kommuner kan organisere sitt eierskap i et eventuelt fusjonert selskap og hvordan et slik eierskap kan tenkes utøvd er et par slike temaer. Hvilke andre eiere kan tenkes å være aktuelle og lokalisering av hovedvirksomhetene er andre. AU vil holde kommunene orientert om utviklingen i saken og innkalle til eiermøte etter behov.

Presentasjonene som ble benyttet kan lastes ned her og her.

GODE RESULTATUTSIKTER 

Andre del av eiermøte var satt av til en statusrapport fra Agder Energi, gjennomgang av utkast til ny eierskapsmelding og valg av AU.

Pernille K. Gulowsen fra AE kunne presentere gode resultatutsikter både for 2017 og 2018. I forlengelsen av dette redegjorde hun også for selskapets arbeid med rating og viste til at ratingbyrået som nylig gav AE ratingen BBB+ løftet scoren på bakgrunn av at majoritetseierne i selskapet var godt samordnet. Samtidig oppfordret Gulowsen eierkommunene til å være beviste selskapets samlede gjeldsbelastning ettersom prisprognosene for strøm er noe synkende mot 2020. Temaet var satt på dagsorden som del av forarbeidet til rullering av utbyttepolitikken kommende vår.

 

Presentasjonene som ble benyttet kan lastes ned her.

SNART KLART FOR NY EIERSKAPSMELDING

Gro Anita Mykjåland fra AU la fram utkastet til ny eierskapsmelding fra Agdereierne. Dokumentet skal klargjøre rammene for både styrets selskapet og eierne. Et endelig utkast av dokumentet følger vedlagt i denne mailen slik at alle kan sette saken på dagsorden i egen kommune i løpet av januar/februar 2018. Planen videre er å vedta den nye eierskapsmeldingen i vinterens eiermøte.

 

Presentasjonen som ble benyttet kan lastes ned her.

VALG AV NYTT AU UTSATT

Siste post på programmet 1. desember var valg av nytt AU. Det har vært forberedt nyvalg, men eiermøte samlet seg rundt valgkomiteens anbefaling om å utsette dette til mai 2018 med tanke på kontinuitet i den aktuelle fusjonssonderingen.
Se referat fra eiermøte her.