Eiermøte 17. februar

Fredag 17. februar samles eierkommunene i Agder Energi til Eiermøte på Thon Hotel Sørlandet, for å oppdatere seg på eierskapet og rammebetingelsene for selskapet. 

Tid: 17. februar 2017, kl. 10–14
Sted: Kristiansand

Arbeidsutvalget vil forberede møtet og aktuelle temaer, og formell innkalling med agenda og informasjon om møteavviklingen vil bli sendt ut i forkant.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.