Alt fra eiermøtet 17. februar 2017

Eiermøtet fikk presentert Agder Energis årsregnskap for 2016 og selskapets nye konsernstrategi. I tillegg startet arbeidet med rulleringen av kommunenes eierskapsmelding.

Ny konsernstrategi
I følge konsernsjef Tom Nysted er nye forretningsmodeller og posisjoner avgjørende for å vinne marked i fremtiden.
Alt som ligger mellom kraftproduksjon og kundenes behov er i endring. Vi må drifte nettet vårt på nye måter, og utnytte den unike posisjonen vi har som både produsent og distributør.

Det er nå skiftet kommer. Fra fossilt og analogt – til fornybart og høyteknologisk. Nye aktører kommer på markedet og vi må ta kontroll. Derfor har vi rullert strategien nå, sa styreleder Lars Erik Torjussen.


Rullering av eierskapsmeldingen

Kommunenes egen eierskapsmelding er fra 2009. Nå starter arbeidet med rullering. Gro Anita Mykjaland presenterte resultatene fra forundersøkelsen, og ledet eiermøtet gjennom et spennende gruppearbeid.

Både undersøkelsen og eiermøtets arbeid har gitt oss verdifull informasjon om hva som er viktige problemstillinger i den kommende prosessen, konkluderte Mykjåland etter møtet.

 


Store deler av eiermøtet ble filmet, og du kan se de forskjellige presentasjonene fra møtet i filmene under.

 

Årsregnskapet 2016, ved konserndirektør for økonomi og finans, Pernille Kring Gulowsen.

https://vimeo.com/205026927

 

Ny konsernstrategi, ved styreleder Lars Erik Torjussen og konsernsjef Tom Nysted.

https://vimeo.com/205052407

 

NVEs kraftmarkedsanalyse, ved Gudmund Bartnes.

https://vimeo.com/205056688

 

Presentasjon av forundersøkelsen, ved Gro Anita Mykjåland.

https://vimeo.com/205060972

 

Oppspill til rullering av eierskapsmeldingen, ved Roy Mersland.

https://vimeo.com/205058283