Alt fra eiermøtet 17. februar 2017

Eiermøtet fikk presentert Agder Energis årsregnskap for 2016 og selskapets nye konsernstrategi. I tillegg startet arbeidet med rulleringen av kommunenes eierskapsmelding.

Ny konsernstrategi
I følge konsernsjef Tom Nysted er nye forretningsmodeller og posisjoner avgjørende for å vinne marked i fremtiden.
Alt som ligger mellom kraftproduksjon og kundenes behov er i endring. Vi må drifte nettet vårt på nye måter, og utnytte den unike posisjonen vi har som både produsent og distributør.

Det er nå skiftet kommer. Fra fossilt og analogt – til fornybart og høyteknologisk. Nye aktører kommer på markedet og vi må ta kontroll. Derfor har vi rullert strategien nå, sa styreleder Lars Erik Torjussen.


Rullering av eierskapsmeldingen

Kommunenes egen eierskapsmelding er fra 2009. Nå starter arbeidet med rullering. Gro Anita Mykjaland presenterte resultatene fra forundersøkelsen, og ledet eiermøtet gjennom et spennende gruppearbeid.

Både undersøkelsen og eiermøtets arbeid har gitt oss verdifull informasjon om hva som er viktige problemstillinger i den kommende prosessen, konkluderte Mykjåland etter møtet.

 


Store deler av eiermøtet ble filmet, og du kan se de forskjellige presentasjonene fra møtet i filmene under.

 

Årsregnskapet 2016, ved konserndirektør for økonomi og finans, Pernille Kring Gulowsen.

 

Ny konsernstrategi, ved styreleder Lars Erik Torjussen og konsernsjef Tom Nysted.

 

NVEs kraftmarkedsanalyse, ved Gudmund Bartnes.

 

Presentasjon av forundersøkelsen, ved Gro Anita Mykjåland.

 

Oppspill til rullering av eierskapsmeldingen, ved Roy Mersland.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.