Neste eiermøte arrangeres 11. mai 2017

Kommunene møtes for å oppdatere seg på status, ta stilling til utbytte etter 2016 og for å fortsette arbeidet med ny eierskapsmelding.

Møtet arrangeres på Scandic Bystranda hotell i Kristiansand, fra kl. 13.00 og 16.00 torsdag 11. mai.

Arrangementet er på samme sted og samme ettermiddag som AgderEnergiKonferansen 2017 avsluttes. Dette gjør det mulig for de som ønsker å kombinere AE-konferansen med eiermøte.

PROGRAM OG AGENDA

Kl. 13.00 – Møtestart og kort status fra AU, ved Bjørn Ropstad.
Kl. 13.15 – Status fra Agder Energi og gjennomgang av årsresultat etter 2016.
Kl. 13.45 – Eiermøtets innstilling til utbytte etter 2016 og gjennomgang av øvrige saker til generalforsamlingen i AE.
Kl. 14.00 – Kort pause.
Kl. 14.15 – Foredrag om eierstyring og tilrettelegging for verdiskaping i kraftbransjen, ved Espen Fossum, partner i Thema Consulting Group.
Kl. 14.50– Samtaler rundt bordene og formulering av umiddelbare kommentarer og spørsmål til Espen Fossum.
Kl. 15.00 – Oppsummering av temaer og status for prosess med ny eierskapsmelding, ved professor Roy Mersland / UiA.
Kl. 15.20 – Samtaler rundt bordene for kommentarer og innspill til videre arbeidet med eierskapsmelding. Espen Fossum, Roy Mersland, AU ved Bjørn Ropstad og AE ved styreleder er tilgjengelig for svar og refleksjon.
Kl. 16.00 – Senest møteslutt.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.