Agder Energi-konferansen 2017

10. og 11. mai 2017 er det duket for årets Agder Energi-konferanse, den tredje i rekken med fokus på fremtidens fornybare teknologi. Temaet for konferansen er det europeiske energikappløpet: Hvordan vil energimarkedet i Europa se ut i 2030? Hvilken rolle har norsk kraftbransje i det fremtidige europeiske energimarkedet? En rekke spennende foredragsholdere er invitert, blant annet olje- og energiminister, Terje Søviknes.

Les mer om konferansen og meld deg her.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.