Alt fra eiermøtet 29. januar 2016

Bjørn Ropstad, ordfører i Evje og Hornnes, ble gjenvalgt som leder av Arbeidsutvalget i Agder Energi under eiermøtet fredag 29. januar.

Ivelands Gro Anita Mykjåland blir nestleder.

Resten av arbeidsutvalget består nå av Per Kristian Lunden fra Risør, Lena Kloster fra Kvinesdal og Robert Nordli fra Arendal. Varamedlemmer er Margrethe Handeland fra Hægebostad, Harald Furre fra Kristiansand og Unni Nilsen Husøy fra Audnedal.

Dette var det første eiermøtet etter lokalvalget i høst. Representanter fra de 30 eierkommunene var tilstede, for mange av dem var dette et første møte med eiersiden i Agder Energi. Derfor ble store deler av møtet viet informasjon fra selskapet, samt informasjon om kommunenes eierskap i Agder Energi.

Hele eiermøtet ble filmet, og du kan se de forskjellige presentasjonene fra møtet i filmene under. Om du ønsker å se presentasjonene i PDF, finner du dem i denne lenken.

Neste eiermøte er planlagt onsdag 4. mai. 

 

Innledning ved leder av AU, Bjørn Ropstad:

https://vimeo.com/153683848

Informasjon fra styret i Agder Energi, ved styreleder Lars Erik Torjussen: 

https://vimeo.com/153683949

Presentasjon av Agder Energi Vannkraft, ved konserndirektør Jan Tønnessen: 

https://vimeo.com/153683960

Presentasjon av Agder Energi Nett – ved adm.dir. Svein Are Folgerø: 

https://vimeo.com/153688399

Presentasjon av Agder Energi Marked – ved konserndirektør Steffen Syvertsen:

https://vimeo.com/153688405

Utsikter for Agder Energi – ved Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi:

https://vimeo.com/153731862

Viktige verktøy for god eierstyring i energibransjen, ved Roy Mersland, Handelshøyskolen UiA:

https://vimeo.com/153695062

Hvordan Agder-kommunene praktiserer sitt eierskap, ved Rune Røiseland, Ordkraft/sekretariat:

https://vimeo.com/153706210

Hilsen fra Statkraft, ved Kristin Steenfeldt-Foss:

https://vimeo.com/153699374