Eiermøte 13. mai

Fredag 13. mai samles eierkommunene i Agder Energi. Eiermøte arrangeres på Quality Hotel i Sørlandsparken fra kl. 10.00 – 14.30.

Innkalling, agenda og underlag for saker til behandling ble distribuert fredag 29.4.

Program

 1. Velkommen, opprop og praktisk informasjon
 2. Gjennomgang av årsregnskap 2015 (ved Agder Energi)
 3. Utbytte etter 2015 (sak til behandling)
 4. Nominasjon av styrekandidater til konsernstyret i Agder Energi 2016 – 2018 (sak til behandling)
 5. Nominasjon av kandidater til bedriftsforsamlingen i Agder Energi 2016 – 2018 (sak til behandling)
 6. Budsjett for eiermøte og AU, 2016 – 2017 (sak til behandling)
 7. Eventuelt

  Lunsj fra 11.30 – 12.30

 8. Aktuelt foredrag: Kapitalisering av Agder Energi og utbyttepolitikk i lys av fallende strømpriser (ved Bjørn Einar Strandberg, PwC)
 9. Aktuelt foredrag: Ny energimelding. Hva betyr den for Agder Energi?

 

 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Om Agdereierne

  Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.