Program og agenda for eiermøte 29. januar

Program for eiermøte 29.01.2016 på Scandic bystranda, Kristiansand.

Program for eiermøte 29.1.2016

Sted: Scandic bystranda, Kristiansand

Kl. 10.00 Velkommen

Kl. 10.15  Agder Energi – Sørlandets eget energikonsern

– Presentasjon av konsernets forretningsområder, status og utsikter 

– Mulighet for spørsmål og kommentarer

Kl. 11.45 Lunsj

Kl. 12.30 Slik samordner Agder-kommunene sitt eierskap 

Kl. 12.55 Viktige verktøy for god eierstyring i energibransjen og hvordan Agder-kommunene praktiserer sitt eierskap

– Mulighet for spørsmål og kommentarer

Kl. 13.45 Hilsen fra Statkraft

Kl. 13.55 Saker til behandling og valg av nytt AU

Kl. 14.30 Senest slutt

Foredrag og presentasjoner i eiermøte vil bli filmet og publisert i etterkant av møte. 

Valgkomiteens innstilling til valgene i møte er distribuert til kommunene 15.1.2016