Eiermøte 29. januar 2016

Det første eiermøtet etter kommunevalget arrangeres 29. januar 2016. Møtet planlegges med særlig blikk for at flere kommuner etter valget har nye representanter.

På denne bakgrunn inviteres også alle kommunene til å utvide sin representasjon med en ekstra deltaker i dette eiermøtet. Kommunene velger selv hvem dette skal være.

Hovedsaker i eiermøtet i januar vil være grundige presentasjoner av Agder Energi og hvordan eierskapet er organisert og praktiseres.

Eiermøte var opprinnelig planlagt gjennomført på Kjøita hos Agder Energi, men av praktiske årsaker er møte flyttet til Scanic bystranda i Kristiansand.

Statkraft er invitert til å delta i møtet.