Alt fra eiermøtet 11. mai

Eiermøtet vedtok 11. mai fornyelse av viljeserklæringen og Agdereiernes utbyttepolitikk. Det betyr at Agderkommunene beholder styringen i Agder Energi, samtidig som de vil ta ut mindre utbytte fra selskapet de kommende årene.

Hele arrangementet ble filmet – og du kan se opptakene fra møtet her.

Fornyelse av viljeserklæringen om langsiktig eierskap
Kommunene ble under eiermøtet enige om å beholde aksjeflertallet i Agder Energi i tre nye år. Ordførerne signerte under møtet en ny viljeserklæring. 27 av kommunene signerte for tre år, og de tre kommunene Froland, Gjerstad og Mandal signerte for ett år.

Agder-kommunenes utbyttepolitikk
De 30 kommunene på Agder, som eier flertallet av aksjene i Agder Energi, bestemte seg for å ta ut mindre utbytte de neste årene. Årsaken er at selskapet trenger pengene til investeringer.

Her finner du alle presentasjonene fra møtet.


Resultatstatus 1 kvartal 2015, ved Pernille Gulowsen, konserndirektør økonomi, finans og risiko i Agder Energi

https://vimeo.com/127484909


Informasjon fra konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi

https://vimeo.com/127484976


Formell gjennomgang av fornyelse av viljeserklæring og ny utbyttepolitkk, ved leder av AU, Bjørn Ropstad

https://vimeo.com/127485114