Eiermøte 11. mai

Neste eiermøte arrangeres mandag 11. mai kl. 10.00 – 13.00 på Quality Hotel i Sørlandsparken.

Hovedsaker er Agder-kommunenes utbyttepolitikk, fornyelse av viljeserklæring om langsiktig eierskap og gjennomgang av saker i kommende generalforsamling.

Kommunene vil i forkant av møtet få formell innkalling og et fullmaktsskjema som medbringes i møtet – for å gi leder av AU anledning til å stemme på vegne av kommunene på generalforsamlingen.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.