Alt fra eiermøtet 20. februar

Eiermøtet 20. februar var viktig i forhold til fornyelse av viljeserklæringen og fornyelse av Agdereiernes utbyttepolitikk. Her kan du se videoer av alle presentasjonene under møtet.

Her finner du alle presentasjonene fra møtet. Eiermøtet er også filmet i sin helhet – og du kan se alle innleggene i denne artikkelen.

 

Resultatstatus 2014, ved Pernille Gulowsen, konserndirektør økonomi, finans og risiko i Agder Energi

 

Kapitalprioritering i Agder Energi, ved Pernille Gulowsen, konserndirektør økonomi, finans og risiko 

 

Verdivurdering av Agder Energi – ved Yngve Valle, Pareto Securities

 

Utsikter for Agder Energi – ved Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi

 

Utbyttepolitikk og eierstyring – ved Roy Mersland, Handelshøyskolen UiA

 

Arbeidsutvalgets anbefaling til kommunene, ved leder av AU, Bjørn Ropstad

 

Ordskifte ved Jon Rolf Ness, Tom Nysted, Arild Vinsland og Yngve Valle

 

Forslag til ny viljeserklæring. Gjennomgang ved advokat Caroline Lund 

 

 

«Norge som Europas billigste batteri” – ved Åmund Killingtveit, professor ved NTNU

 

«Agder Energi og Europa” – ved Edvard Lauen, konserndirektør kraftforvaltning Agder Energi

 

 

 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.