Program for eiermøte 20. februar

Fredag 20. februar er Agderkommunene innkalt til eiermøte i Agder Energi. Eiermøtet er viktig i forhold til fornyelse av viljeserklæringen og fornyelse av Agdereiernes utbyttepolitikk. Se programmet for eiermøtet her.

Møte arrangeres ved Quality Hotel & Resort, Kristiansand fra kl. 10.00 – 15.00.

Eiermøtet er viktig i forhold til fornyelse av viljeserklæringen og fornyelse av Agdereiernes utbyttepolitikk. Kommunene vil i eiermøte bli presentert for arbeidsutvalgets anbefalinger, slik at disse kan bringes med tilbake til den enkelt kommune for behandling innen mai. Foredragene i eiermøtet vil som tidligere bli filmet og publisert sammen med referat her på agdereierne.no.

 

Agenda for eiermøte 20.2.2015 kl. 10.00:

 1. Velkommen, opprop og praktisk informasjon
 2. Resultatstatus 2014, ved Agder Energi
 3. Utbyttepolitikk
  • Utsikter for Agder Energi, ved Agder Energi
  • Utbyttepolitikk og eierstyring, ved Roy Mersland, Handelshøyskolen UiA
  • Arbeidsutvalgets anbefaling til kommunene, ved leder av AU
  • Ordskifte
 4. Fornyelse av Agdereiernes viljeserklæring
  • Forslag til ny viljeserklæring. Gjennomgang ved advokat Caroline Lund
  • Arbeidsutvalgets anbefaling til kommunene, ved leder av AU
  • Ordskifte
 5. Agder Energi og det europeiske kraftmarkedet
  • «Norge som Europas billigste batteri”, ved Ånund Killingtveit, NTNU
  • «Agder Energi og Europa”, ved Edvard Lauen, Agder Energi
 6. Eventuelt

Lunsj serveres kl. 12.00

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Om Agdereierne

  Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.