Program for eiermøte 20. februar

Fredag 20. februar er Agderkommunene innkalt til eiermøte i Agder Energi. Eiermøtet er viktig i forhold til fornyelse av viljeserklæringen og fornyelse av Agdereiernes utbyttepolitikk. Se programmet for eiermøtet her.

Møte arrangeres ved Quality Hotel & Resort, Kristiansand fra kl. 10.00 – 15.00.

Eiermøtet er viktig i forhold til fornyelse av viljeserklæringen og fornyelse av Agdereiernes utbyttepolitikk. Kommunene vil i eiermøte bli presentert for arbeidsutvalgets anbefalinger, slik at disse kan bringes med tilbake til den enkelt kommune for behandling innen mai. Foredragene i eiermøtet vil som tidligere bli filmet og publisert sammen med referat her på agdereierne.no.

 

Agenda for eiermøte 20.2.2015 kl. 10.00:

 1. Velkommen, opprop og praktisk informasjon
 2. Resultatstatus 2014, ved Agder Energi
 3. Utbyttepolitikk
  • Utsikter for Agder Energi, ved Agder Energi
  • Utbyttepolitikk og eierstyring, ved Roy Mersland, Handelshøyskolen UiA
  • Arbeidsutvalgets anbefaling til kommunene, ved leder av AU
  • Ordskifte
 4. Fornyelse av Agdereiernes viljeserklæring
  • Forslag til ny viljeserklæring. Gjennomgang ved advokat Caroline Lund
  • Arbeidsutvalgets anbefaling til kommunene, ved leder av AU
  • Ordskifte
 5. Agder Energi og det europeiske kraftmarkedet
  • «Norge som Europas billigste batteri”, ved Ånund Killingtveit, NTNU
  • «Agder Energi og Europa”, ved Edvard Lauen, Agder Energi
 6. Eventuelt

Lunsj serveres kl. 12.00