Forventer strukturendringer og høyere overskudd – på sikt

Gjennom en grundig presentasjon av Agder Energi og ambisjoner for årene fram mot 2015, ble kommunene i eiermøtet presentert for selskapets resultatmål. Selskapets øverste leder varsler også strukturendringer  i norsk energisektor, bl.a. som følge av pålegg om store investeringer i de regionale nettene. Tom Nysted mener Agder Energi er ett av de selskaper som i framtiden vil dominere sektoren.

Du kan lese hele denne saken i nyhetsbrevet, og du finner referatet fra eierseminaret her. Alle presentasjonene i seminaret er også mulig å laste ned.