Forventer strukturendringer og høyere overskudd – på sikt

Gjennom en grundig presentasjon av Agder Energi og ambisjoner for årene fram mot 2015, ble kommunene i eiermøtet presentert for selskapets resultatmål. Selskapets øverste leder varsler også strukturendringer  i norsk energisektor, bl.a. som følge av pålegg om store investeringer i de regionale nettene. Tom Nysted mener Agder Energi er ett av de selskaper som i framtiden vil dominere sektoren.

Du kan lese hele denne saken i nyhetsbrevet, og du finner referatet fra eierseminaret her. Alle presentasjonene i seminaret er også mulig å laste ned.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.