Informasjon om eierseminar

Eierkommunene i Agder Energi er invitert til eierseminar på Utsikten hotell og konferansenter i Kvinesdal. Seminaret har til hensikt å gi eierne best større innsikt, men det vil også bli foretatt valg til arbeidsutvalget og det blir omvisning.

Torsdag 19. januar
09.00 – 09.45: Innsjekk på Utsikten
10.00: Kraftknutepunkt Lister. Omvisning ved Statnetts anlegg på Raustad.
12.00: Lunsj
13.00: Åpning av seminaret
13.15: Dybdepresentasjon av Agder Energi
15.30: Grunnlag og viktige forutsetninger for utbyttepolitikk. Ved PWCs Bjørn Einar Strandberg og AU.
16.15: Eierstyring i Agder Energi. Ved UiAs Roy Mersland.
17.00: Eiermøtet deles i grupper for samtale om grunnleggende spørsmål knyttet til Agder Energi, langsiktig eierskap, utbyttepolitikk og eierstyring.
18.30: Slutt
20.00: Middag

Fredag 20. januar

08.00: Frokost
09.00: Valg og oppsummering
10.00: Statkraft som medeier. Statkraft ved Kristian Aa.
11.00: Norsk energisektor anno 2020 og Agder Energis posisjon. Ved konserndirektør Tom Nysted .
11.45: Innspill og oppsummeringer i plenum
12.00: Lunsj

Programmet kan bli justert.