– Bygg sjøkabler nå!

Jørgen Randers
Professor Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI

Innenfor rammene som er lagt det neste tiåret peker Jørgen Randers blant annet på at økt energiproduksjon sammen med moderat forbruksvekst trolig vil gi kraftoverskudd i overskuelig framtid, og at sjøkabler til utlandet må til – for lønnsomhetens og klimaets skyld.

Jørgen Randers brukte tiden sin på eierseminaret godt, og forklarte at det ikke er energimangel i Norge – tvert imot.

Overføringskabelen mellom Norge og Nederland, NORNED, har blitt nedbetalt på rekordtid. Nye overføringskabler til utlandet vil ikke bare være lønnsomme, men de vil også være svært gunstige for å nå stadig strengere klimamålsettinger.

Randers ledet lavutslippsutvalget og er til daglig professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han foreleser jevnlig i utlandet om bærekraftig utvikling, og spesielt om klimautfordringen.

Strategiske rammer for Agder Energi

  1. Kraftoverskudd i Norge til 2020
  2. Kraftprisen i Norge vil følge kraftprisen i Nord-Europa
  3. Kraftkostnaden i Nord-Europa vil styres av kostnaden for fossil kraft
  4. Kvoteprisen vil forbli lav til 2020
  5. Eksportprisen for kraft vil forbli 30 – 40 ø/kWh til 2020
  6. Andre klimatiltak vil ikke øke den norske kraftetterspørselen vesentlig
  7. En spennende mulighet i havvindmøller

De strategiske alternativene for den norske kraftbransjen kan være å bygge ut i Norge (i hovedsak for eksport) eller utlandet, selge batterikapasitet til utlandet (regulatorrollen) eller eksportere kompetansen på vann, havmøller eller kraftadministrasjon, fortalte Randers.