Vindkraft stadig mer konkurransedyktig

Selv om vindkraft i dag ikke er like lønnsomt som vannkraft, vil vi i takt med strengere utslippskrav, teknologisk utvikling og økonomiske incentiver se at vindkraft blir stadig mer lønnsomt. En viktig motivator for satsingen er innføring av grønne sertifikater.

mølle
Måneoppgang bak San Gorgino vindfarm (California, USA). Foto: Flickr

Grønne sertifikater er en markedsbasert mekanisme som gir kraftprodusentene en inntekt utover kraftprisene. Energikjøper blir pålagt å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater. Dyrere energi, som vindkraft er i dag, blir da lønnsomt. Norge og Sverige får felles sertifikatmarked fra 2012.

Mulighetsstudien til NVE og Enova viser at det er plass til 4800 MW ny vindkraftproduksjon fram til 2015, gitt at den planlagte nettutbyggingen kommer. NVE ønsker å foreta samordning i de regioner det er hensiktsmessig.

Ledelsen i Agder Energi understreket gjentatte ganger på eierseminaret at investeringer i vind blir gjort på et forretningsmessig grunnlag, og at det derfor ikke vil bli aktuelt å satse på vind bare fordi det er en klimavennlig energiform.

I SAE Vinds klima- og vindkraftundersøkelse mener forøvrig mer enn 8 av 10 at klimakrisen krever økt norsk satsing på vindkraft.