Presentasjoner fra eierseminaret

De fleste presentasjonene fra eierseminaret er nå tilgjengelig i PDF-format. Heretter vil all presentasjoner legges ut på disse nettsidene, så langt det lar seg gjøre.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.