Godt resultat for tredje kvartal

LogoAE_rgb_300dpi

Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (950 mill. kr) og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749 mill. kr), skriver Agder Energi på sine egne nettsider. Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, ble konsernets driftsresultat 1 289 mill. kr (1 450 mill. kr) og resultat etter skatt 511 mill. kr (690 mill. kr).

– Positiv utvikling i alle deler av konsernet gir seg utslag i gode underliggende driftsresultater. Ved vurdering av resultatene er det imidlertid viktig å ta hensyn til at urealiserte verdiendringer blant annet på våre valutakontrakter har gitt store regnskapsmessige utslag i kvartalet. På sikt avhenger konsernets videre utvikling av norske fornybarmål, samt utbygging av innenlands infrastruktur og kabler til utlandet, sier konsernsjef Tom Nysted i en pressemelding.

Agder Energi skriver videre at de hadde driftsinntekter per tredje kvartal 2009 på 6 706 mill. kr (4 652 mill. kr). Driftsresultatet ble 2 369 mill. kr (950 mill. kr). Resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749 mill. kr). Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, ble konsernets driftsresultat 1 289 mill. kr (1 450 mill. kr) og resultat før skatt 1 094 mill. kr (1 277 mill. kr). Urealiserte verdiendringer på kraft-, valuta- og rentekontrakter påvirket resultatet med 1 250 mill. kr (-528 mill. kr.) før skatt.

Se www.ae.no for å lese hele pressemeldingen.