Strid om endring i anleggsbidrag

Erik BoysenDe 
nye reglene for 
anleggsbidrag som 
er 
vedtatt av styret 
i Agder Energi 
(AEN) 
skapte 
frustrasjon
 på eiermøtet.
Flere av 
deltagerne mente 
endringen vil få negative konsekvenser 
i 
distriktene, 
og 
eiermøtet ønsket 
å få en
 oversikt over hvilke
 konsekvenser 
dette vil 
få.

Anleggsbidrag er investeringsinnskudd som kreves inn fra Agder Energi Netts kunder. Dette benyttes når det må investeres i nye nettanlegg for å kunne knytte kundene til nettet eller for å kunne levere en økt mengde elektrisitet. Bunnfradrag er den del av investeringen som nettselskapet dekker med egne investeringsmidler.

Bakgrunnen 
for 
endringen 
er 
at 
Norges 
Vassdrags‐ 
og 
Energidirektorat 
(NVE) 
har 
bestemt
 at
 eventuelle bunnfradrag
 skal 
være 
like 
for 
alle 
nye 
tilknytninger,
 uavhengig 
av 
type 
og 
størrelse. 
Det 
betyr 
at
næringsvirksomhet 
kan
 få
 en
 betydelig merkostnad
 sammenlignet 
med 
dagens
 regelverk.

‐ 
Omleggingen 
innebærer
 at 
kostnadene 
for
 nye
 anlegg 
ikke
 belastes nettleien
 til eksisterende 
kunder. 
Nettleien
 vil 
derfor 
bli 
lavere
 i
 framtiden
 enn 
hva 
som 
hadde 
vært tilfelle
 dersom 
dagens modell
 ble 
opprettholdt, 
forklarte 
konserndirektør
 Erik
Boysen
 i
 AEN
 til 
eiermøtet.

Energilovens 
bestemmelser 
gir 
ikke
 konsernstyret 
mulighet til 
å 
gi 
instrukser 
til 
nettselskapet,
 men
 eiermøtet
ønsket 
allikevel 
å 
få utarbeidet
 en 
oversikt
 over 
hvilke 
konsekvenser
 endringene
 vil
 få.
 Flere
 av
 ordførerne uttrykte
 bekymring
 for fremtidig
 næringsetablering
 dersom
 endringene
 blir 
gjennomført.

‐
 Vi
 må 
ta
 dette
 opp
 på 
høyeste
 nivå
 i
 regjeringsapparatet, 
konkluderte
 ordfører
 i
 Iveland
 kommune,
 Ole 
Magne 
Omdal.