Agder Energi i 2008: Nytt rekordresultat

Selv etter et turbulent år i en rekke bransjer kan Agder Energi presentere en rekordomsetning på over 7,2 milliarder og et overskudd på 1.033 millioner kroner i 2008.

Finansdirektør Pernille Kring Gulowsen kunne med stolthet presentere tidenes beste resultat i Agder Energi.
Finansdirektør Pernille Kring Gulowsen kunne med stolthet presentere tidenes beste resultat i Agder Energi.

Bak tallene viste finansdirektør Pernille Kring Gulowsen til historisk høy kraftproduksjon og historisk høye råvarepriser. Dette er noe av årsaken til de gode tallene.

-Det var lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008, og det gjør at kraftproduksjonen forventes ned mot et normalnivå, forklarte Gulowsen. I tillegg har råvareprisen sunket kraftig på grunn av finanskrisen, og terminprisen for kraft ligger nå lavere enn i fjor.

I oktober 2008 åpnet konsernets hittil største utbyggingsprosjekt, Hunsfoss Øst, som har en produksjonskapasitet på 115 GWh i et normalår (om lag 5 000 husstander).