Invitasjon til eierseminar på Hovden

hovden26. og 27. oktober er det planlagt et stort seminar for eierkommunene i Agder Energi. Om det ikke allerede er gjort ber vi derfor alle merke av disse to dagene i almanakken nå.

Seminaret er under planlegging, men det vil bli lagt opp et solid program som både gir innsikt, utsyn og mulighet til å bli bedre kjent. Arbeidsutvalget forbereder det faglige innholdet i samarbeid med Agder Energi og har invitert Statkraft, leder av regjeringens lavutslippsutvalg og styreleder i Lyse til å medvirke. Administrasjonen og ledere fra alle sentrale foretningsområder i Agder Energi vil delta i ulike parallelle seminaret og det legges opp til et besøk i produksjonsanlegget på Brokke.

Programmet og arbeidsformen på seminaret utformes med tanke på at hver kommune deltar med tre personer. Her skal både faste deltakere og de som ikke er med i eiermøtene så ofte få påfyll, oppdatering på strategiske områder og muligheter til å engasjere seg. Mandag kveld inviteres det også til festmiddag og hygge i lune stuer…

Hovden høyfjellshotell, Hovden Grendehus og en del nærliggende hytter er reservert i anledning eierseminaret og det vil bli arrangert felles transport med busser (fra Kristiansand og fra Arendal).

Det vil bli distribuert mer informasjon om seminaret og opplegg for påmelding tidlig i september.