Eiermøte i Å Energi

6.-7. mars 2023
Det første eiermøte for kommunene som har samordnet sine eierinteresser i Å Energi arrangeres som et «lunsj-til-lunsjmøte» i Kristiansand 6. – 7. 3. 2023. I møte deltar bl.a. Å Energi, Olje- og Energidepartementet og Statkraft. Kommunene inviteres til å delta med sin faste representant (normalt ordfører), kommunedirektør og observatører (eiere med mer enn 1,25% av aksjene delta med 1 observatør, eiere med mer enn 4% av aksjene med 2 observatører og eiere med mer enn 10% av aksjene med 4 observatører).

Programmet er lagt opp som følger:

6.3
Kl. 10.30:  Åpning for registrering
Kl. 11.00:   Lunsj
Kl. 12.00:  Velkommen og åpning, ved leder av AU 
Kl. 12.15:   Åpningsforedrag, ved statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (OED): «Norges rolle i det Europeiske kraftmarkedet»   
Kl. 13.00:   Å Energi: «statusrapporter fra et nyfusjonert konsern»
Kl. 14.15:   Påfyll av kaffe
Kl. 14.30:    Å Energi: «En omverdenanalyse, og tilnærming til utfordringer og muligheter»
Kl. 15.30:  Pause
Kl. 16.00:  Statkraft: «Å eie eller ikke Å eie, det er spørsmålet«. Perspektiver på strategi, eierstrategi og energisituasjonenved Birgitte Ringstad Vartdal 
Kl. 17.00 – 18.15:  Å Energi: Et dykk i selskapets fem forretningsområder
Kl. 19.00:  Middag og sosialt samvær

7.3

Kl. 09.00:  Oppsummeringer og plan for arbeidsdagen, ved leder av AU
kl. 09.15:   Grunnlag for en felles eierstrategi for de kommunale eierne i Å Energi, introdusert av professor Roy Mersland
Arbeid ved bordene – oppsummeringer i plenum
kl. 11.00:   Påfyll av kaffe
Kl. 11.15:  Status fra AU
– Videre arbeidsprosess for ny eierskapsmelding
– Styrevalg etter interimperioden
– Andre aktuelle saker
Kl. 12.00:  Lunsj
Kl. 13.00:  Slutt 

PÅMELDING HER