Aktiv eierskap i en krevende tid

Nye AU med rådgivere samlet i Larvik 7.12.2022

30. november 2022 ble Å Energi formelt etablert, og en historisk fusjonsprosess var ved veis ende. Et nytt felles kommunalt arbeidsutvalg er valgt, og 7. desember 22 ble det første møte i Nye AU gjennomført i Larvik. Et referat fra møte er distribuert til alle eierkommunene.

Samtidig som fusjonen ble markert gav Regjeringens foreliggende skatteforslag for energisektoren møte en alvorstung ramme. AU ser med stor bekymring at skatteforslaget, som synes å bli vedtatt, ser ut til å begrense selskapets evne til å påta seg nye store oppgaver og utbygging av ny fornybar kraft. Det er også svært alvorlig at eierkommunene, som følge av varigheten i skatteforslaget, risikerer å miste store aksjeverdier. AU bestemte seg på denne bakgrunn for å sende en uttalelse til samtlige partier på Stortinget og i denne innstendig be om at dagens krise ikke ble benyttet til å innføre varige skatteendringer. Uttalelsen fra AU kan leses her.

I Larvik besluttet AU også datoer for de første eiermøtene for det kommunale eierfellesskapet i Å Energi:

  • Eiermøte: 6.-7. mars (lunsj til lunsj) i Kristiansand 
  • Eiermøte: 15. mai (sted ikke avklart)

Eiermøtene vil ha et særlig fokus rettet mot en kommende felles eierskapsmelding for de kommunale eierne og det kommende valget av styremedlemmer i forlengelsen av interimsperioden fram til sommeren 2023. Nærmere program, agendaer og praktisk informasjon vil følge på et senere tidspunkt.