Neste eiermøte: 24. oktober

Agderkommunene samles til nytt eiermøte for statusoppdateringer fra Agder Energi og informasjon om framdriften for den vedtatte fusjonen.

Arbeidsutvalget vil i møte også gjennomgå den nye samordningsavtalen mellom kommunene på Agder, Drammen kommune og Vardar, og valgkomiteen vil til møte innstille kandidater som skal representere Agder i det kommende felles AU. I møte vil også Agder Energi offentliggjøre navnet på det fusjonerte selskapet – og kommunene vil bli bedt om å gi fullmakt til leder av AU for formelt å kunne vedta navnet i en ekstraordinær generalforsamling.

AU har videre bedt selskapet presentere en konsekvensanalyse av regjeringens foreslåtte skatteendringer i forbindelse med statsbudsjettet.

Endelig program og formell innkalling følger en uke før møte.

ObS! Møte mandag 24. oktober arrangeres ved Scandic hotel Sørlandet i Sørlandsparken. Det er lagt til rette for at kommunene kan invitere med en ekstra deltaker hver i tillegg til faste representanter og kommunedirektør/rådmann.