Author Archives: Rune Røiseland

AU anbefaler fusjon

AU ser både utfordringer og muligheter med en fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi, men etter en samlet totalvurdering vil AU anbefale den aktuelle fusjonen. AU mener en fusjon vil være det rette både for selskapet og for de kommunale eierne. Samtidig som AU gjør kjent sin samlede vurdering er det viktig å understreke […]

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.