Author Archives: Rune Røiseland

Velkommen til et nytt spennende år – og merk dato for neste eiermøte: 19. februar 2021!

2020 ble et uvanlig krevende år for de aller fleste. Vi ble som samfunn, kommuner og mennesker utfordret på mange plan, og det er mange som både fortjente og trengte noen rolige dager med julefred. Også som eiere i Agder Energi ble 2020 utfordrende. De lave kraftprisene gav usikkerhet og svakere utbyttegrunnlag, og spørsmålene ble […]

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.