Eiermøte 19. februar 2021

Fredag 19. februar kl. 10.00 – 15.00 samles Agdereierne til eiermøte via teams. Egen link til det digitale møterommet er distribuert sammen med den formelle innkallingen.

I tillegg til at faste representanter i eiermøte og rådmann/kommunedirektør anmodes om å prioritere deltakelse høyt oppfordres kommunene til å invitere politikere og andre som er engasjert i spørsmålene rundt eierskapet i Agder Energi til å følge møte gjennom en direkte sending. Møte overføres her:

https://videostream.no/agdereierene/

For møtedeltakerne er det åpent for å stille spørsmål til innledere fortløpende via chatt-funksjonen i teams, og mot slutten av  samlingen vil deltakerne bli delt inn i mindre grupper for å samtale om temaene på dagsorden.

Hovedpunkter på programmet i eiermøte vil være:

 • Status for Agder Energi
  • Resultat og status etter Q4 2020
  • Gjennomgang av selskapets strategier
 • Status og anbefaling fra AU vedr. utbyttepolitikk for Agder Energi kommende tre år (endelig vedtak i eiermøte mai 2021)
 • Mulig fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi
  • Agder Energi, ved styreleder, konsernsjef og representant for de ansatte
  • AU, ved leder
  • Alpha Corporate, ved Erik Schwabe (rådgiver for Agdereierne)
  • Professor Roy Mesland (rådgiver for Agdereierne)
  • Samtale og refleksjon i digitale grupperom
  • Oppsummering av gruppesamtalene i felles møterom. Innlederne deltar med refleksjoner i en panelsamtale
  • Plan for videre prosess og oppsummering av møtet, ved leder av AU

Alle innlegg vil bli filmet og opptakene publisert på agdereierne.no i forlengelse av møtet.