Neste eiermøte arrangeres 16.mai 2019

Neste eiermøte arrangert 16. mai 2019 ved Scandic hotel Sørlandet. Tidsrammen for møte vil være kl. 10 – 14

Programmet planlegges med følgende innhold:

 • Åpningsforedrag ved leder av Energi Norge, Knut Kroepelien: «Fornybarnæringen – muligheter og utfordringer«
 • Status Q1 2019 og videre utsikter for Agder Energi
 • Presentasjon av oppdatert verdivurdering for Agder Energi, ved Pareto
 • Presentasjon av venturesatsingen i Agder Energi
 • Status i programmet for kostnadsreduksjoner i Agder Energi
 • Gjennomgang av formelle saker i kommende generalforsamling
  • Resultat etter 2018
 • Rundebordsamtaler om aktuelle temaer, relevante dilemmaer og informasjonsbehov i første eiermøte etter valget høsten 2019. Innledning ved AU og gruppesamtaler. Korte oppsummeringer i plenum
 • Formelle saker til behandling i eiermøte
  • Utbytte etter 2018
  • Regnskap og budsjett for AU/Eiermøte
  • Fullmakt til leder av AU for å avgi stemme i selskapets generalforsamling

Saksdokumenter og formell innkalling sendes til kommunene 14 dager før møte.