Alt fra Eiermøte 30.11.2018

Den nye eierskapsmeldingen gir kommunene og AU et solid grunnlag for å være gode eiere av Agder Energi fastslo Gro Anita Mykjåland da hun som leder av AU åpnet Eiermøte på Scandic Sørlandet hotell 30. november. Fokus er å bidra til at selskapet kan realisere sine strategiske ambisjoner. Eierskapsmeldingen er publisert på denne nettsiden, men alle medlemmer av kommune- og bystyrer på Agder vil få utdelt et trykket eksemplar før jul.

Mykjåland benyttet også anledningen til å gratulere Agder Energi med prisen “Innovative Star of Energy Efficiency” som selskapet sammen med Microsoft er tildelt for arbeidet med utvikling av fremtidens strømnett.

Gode resultat og videre utsikter for Agder Energi 

Pernille K. Gulowsen fra Agder Energi gav eiermøte en kort orientering om driftsstatus, gode resultatet etter Q3 2018 og videre utsikter til et solid år ettersom prisprognosene framover synes gode.

Gulowsen orienterte også om at Agder Energi samler sine markedsselskaper i Norden og Tyskland under merkevaren Entelios. Bakgrunnen er å kunne tilby ren energi, spisskompetanse og teknologi under ett felles merkenavn. Målet er å gjøre Agder Energi til den fremste leverandøren av framtidsrettede og effektive kommersielle løsninger i energimarkedet.

Utbedring av nettet, leveringssikkerhet og behov for å endre regulatoriske rammebetingelser

Administrerende direktør for AE Nett, Svein Are Folgerø, orienterte eiermøte om status i arbeidet med å forbedre leveringssikkerheten på Agder. Det er bl.a. inngått avtaler om tilskuddsordninger for mer skogrydding langs linjer der Agder Energi er avhengig av grunneiere, store mannskapsstyrker er opplært i nødvendig HMS og arbeider kontinuerlig med utbedring og linjerydding, det brukes ny teknologi for mer effektivt å rette feil og selskapet deltar i flere fora der bedre beredskap for kritisk infrastruktur som strøm og tele er høyt på dagsorden.

Folgerø anmodet Agdereierne til å sette bredt politisk fokus på de regulatoriske rammebetingelsene for nettselskapet, ettersom dagens regime utelukkende baserer seg på historiske hendelser og ikke tar hensyn til stadig større konsekvenser av klimaendringer. Når nettselskapet som følge av ekstraordinære situasjoner på Agder gjør nødvendige investeringer blir heller ikke dette tatt hensyn til i NVE sin anvendelse av gjeldene regelverk.

Agder Energi satser strategisk i Tyskland, og Steffen Syvertsen, som er ansvarlig for kraftforvaltning i selskapet, gav eiermøte et blikk inn i satsingen.

Lær om prisdannelsen i kraftmarkedet

Equinor om det Europeiske kraftmarkedet, framtidens energimiks og Norges rolle.