Informasjon fra eiermøtet 21. februar 2014

– Agder Energi er godt rigget for å møte framtiden. Vi ligger svært  strategisk i forhold til Kontinentet, og vi er den eneste regionen i landet som allerede har ryddet opp i forhold til de mange små nettselskapene som finnes rundt i Norge. Framtiden er fornybar og det ligger på litt sikt store potensialer i å kunne levere effekt når de fornybare kildene i Europa ikke produserer på høygir.

Les mer om hvilke utviklingstrekk Tom Nysted og Agder Energi ser med tanke på framtiden i nyhetsbrevet etter eiermøtet 21. februar.

Siste nyhetsbrevAlle nyhetsbrev
Presentasjoner fra eiermøtet 21. febr

 

Neste eiermøte på Agder er fredag 16. april 2014

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.