Alt fra eiermøtet 14. oktober

Eiermøtet 14. oktober ble avholdt på Rica Dyreparken Hotel. Tema for møtet var framtiden for kraftbransjen, hvor vi fikk foredrag fra blant andre Marius Holm fra stiftelsen Zero og Berit Tennbakk fra Thema Consulting Group.

Nyhetsbrev
Referat

Marius Holm, Zero, om framtidens kraftbransje

Berit Tennbakk, Thema Consulting, om framtidens kraftbransje i et økonomisk perspektiv

Presentasjon: Framtidsutsikter for kraftbransjen: et økonomisk perspektiv

Pernille K. Gulowsen om økonomistatus og resultat første halvår

Presentasjon: Økonomistatus – resultat 1. halvår

Unni Farestveit: Ny strategiplan

Debatt

Sigmund Kroslid, styreleder, med orienteringer fra styret

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.