Neste eiermøte

Det planlegges for et eiermøte for kommunene 1. februar 2013. Arbeidsutvalget kommer tilbake til program og sted.