Nyhetsbrev og nye eiermøter

Nyhetsbrevet fra eiermøtet 3. desember er distribuert til kommunestyrerepresentantene, og inneholder relevant informasjon. Datoer for nye eiermøter settes på nyåret.

Nyhetsbrevet er laget for kommunestyrerepresentantene som er engasjert i et sterkt regionalt eierskap i Agder Energi. Nyhetsbrevet gis ut etter kommunenes eiermøter. Dette nyhetsbrevet er sendt ut etter eiermøtet på Quality Sørlandsparken Hotel, 03.12 2010. Du kan laste det ned her.