– Nye utenlandsforbindelser viktig også for norske forbrukere

– Gode utenlandsforbindelser er viktige for forsyningssikkerheten, for å redusere nettleien, for å sikre en best mulig forvaltning og for å legge best mulig tilrette for fornybar energi, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett.

De neste tiårene skal det gjøres store investeringer i sentralnettet og i utenlandsforbindelser. Mange kritiserer kraftselskapene for denne utbyggingen, og mener at selskapene gjør dette for å profitere og ikke tenker på norske strømbrukere som trenger kraften om vinteren.

Statnett jobber med å få en samlet plan for å realisere nødvendig kabelstrategi med utgangspunkt i Sørlandet. Løsningene skal redusere begrensningene i nettsystemet, og Statnett håper at kommunene vil bidra til gode konsesjonsprosesser.

– Vi ønsker at Agder Energi skal videreutvikle pumpekraftkonseptet for å bli Europas grønne batteri. Dersom vi får til en god utvikling sammen, kan vi utvikle både regional- og sentralnettet på en måte som legger til rette for ytterligere småkraft.